Úvodní stránka > e-aplikace > Co jsou to e-aplikace?

Co jsou to e-aplikace?

Pod pojmem e-aplikace nejčastěji rozumíme aplikace přizpůsobené pro provoz v internetovém, zejména pak webovém prostředí. Tyto aplikace nabízejí široké možnosti generování výstupu směrem ke klientovi – nejčastěji webovému prohlížeči – na základě interakce s uživatelem. E-aplikace tedy nejsou založeny na statickém obsahu, ale podobně jako klasické aplikace na komunikaci s uživatelem.

Například e-aplikace v podnikovém prostředí představuje ty části podnikového informačního systému a podnikové informační architektury, které jsou orientovány pro prostředí webu. Jedna z mnoha definic informačního systému přitom říká, že jde o komplex lidí, dat, informací, programových a technických produktů, organizačních postupů, obchodních pravidel zabezpečující sběr, přenos, aktualizaci, uchování a další zpracování dat za účelem prezentace informací pro potřeby uživatelů.

Typické e-aplikace

E-aplikace pokrývají svými možnostmi všechny typy uživatelů – od domácích až po nadnárodní korporace, a to i přes fakt, že můžeme nalézt aplikace, které jsou použitelné napříč celým spektrem bez ohledu na velikost uživatelů.
 
Koncoví uživatelé
Pro koncové uživatele jsou e-aplikace nejčastěji zastoupeny instant-messaging (produkty pro okamžitou komunikaci). Ve své podstatě je instant-messaging internetová služba umožňující svým uživatelům sledovat, kteří jejich přátelé jsou právě připojeni, a podle potřeby jim posílat zprávy, chatovat či komunikovat jinými prostředky.
 
Mezi další e-aplikace nasměrované do sféry koncových uživatelů lze zařadit poštovní klienty či nadstavby webových prohlížečů (například pro vyhledávání).
 
SOHO – simple office home office
Pro pokročilé domácí použití a pro použití v malých kancelářích jsou určeny podobně jako pro koncové uživatele zejména e-aplikace určené pro okamžitou komunikaci.
 
Mezi často využívané e-aplikace patří na této úrovni také administrátorské e-aplikace, například pro vzdálenou správu síťové tiskárny ve webovém prohlížeči.
 
V některých případech bývají využívány také e-aplikace  zaměřující se na podnikovou informatiku. Není tak nemožné se v oblasti SOHO setkat s e-aplikacemi pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), pro řízení vztahů s dodavateli (SRM) či pro řízení vztahů se zaměstnanci (ERM).
 
SMB – Small and Midsize Business
Malé a středně velké společnosti (v našich končinách jde o podniky s maximálně cca pěti sty zaměstnanci) již mohou využívat výhod e-aplikací pro všechny činnosti, které zajišťují pomocí informačních technologií. Výhody e-aplikací si firmy této velikosti uvědomují zejména při outsourcingu podnikové informační architektury, která je v dnešních podmínkách bez e-aplikací prakticky nemyslitelná.
 
Mezi typické aplikace pro tuto kategorii patří vedle všech dosud uvedených příkladů například webová kontaktní centra, systémy pro podporu hromadné komunikace se zákazníky, systémy pro řízení výroby či ekonomické aplikace. Často jsou na této úrovni využívány specializované e-aplikace řešící problémy související s hlavním podnikatelským zaměřením společnosti.
 
Large Enterprise
Pro velké společnosti je typické využití e-aplikací na všech úrovních, na rozdíl od ostatních skupin jsou více využívány specializované aplikace.
 
Mezi tyto speciální aplikace patří například vnitrofiremní elektronická tržiště, systémy pro analýzy dostupnosti výpočetních prostředí, systémy pro personalizaci zákazníků či systémy pro aplikační integraci.
Často jsou na této úrovni využívána také rozšíření umožňující mobilní přístup k e-aplikacím.
© Trisul.cz 2005 - 2024 | Reklama zde |