Úvodní stránka > e-aplikace > ERM aplikace a systémy

ERM aplikace a systémy

Správná firma si uvědomuje, že základem úspěchu nejsou jen zákazníci a  znalosti, ale také zaměstnanci. A s nimi je třeba udržovat dobré vztahy. Prostředkem pro splnění tohoto cíle mohou být tzv. systémy ERM – Employee Relationships Management.

Ve správně fungující firmě jsou to právě zaměstnanci, kteří společnost drží nad vodou, kteří vytvářejí požadované zisky. Snaha o maximální zužitkování možností zaměstnanců musí být plnohodnotně doplňována úspěšnými metodami řízení vztahů mezi firmou a zaměstnanci.

Pod řízením vztahů se zaměstnanci se přitom neskrývá žádné bezhlavé zvyšování mezd či ustupování bojovným odborům, ale především vytváření firemní kultury, pravidel vnitropodnikové komunikace, osvojování řešení typických konfliktních i nekonfliktních situací včetně zohlednění asertivního jednání apod.

Cílem není jen spokojenost zaměstnance jako taková, ale především proces jeho zdokonalování a vzdělávání. V konečném důsledku pak spokojenější a vzdělanější – či spíše připravenější – zaměstnanec lépe odvede požadovaný pracovní výkon.

O systémech pro řízení vztahů se zaměstnanci koluje několik falešných představ. Jednou z nich je to, že ERM je aplikace, kterou stačí nasadit a budeme mít po problémech. Naneštěstí se na šíření tohoto názoru podílejí i někteří dodavatelé a systémoví integrátoři, jejichž snahou není spokojenost zákazníka (tedy společnosti zavádějící řízení vztahů se zaměstnanci), ale jen prodat nějaké řešení. Skutečnost je ale úplně jiná. Základem úspěšného nasazení ERM řešení jsou především pravidla a postupy prosazování příslušných opatření do praxe.

Problematikou řízení vztahů se zaměstnanci se zabývá několik předních aplikačních a konzultačních společností zaměřených na podnikovou sféru. V případě zájmu jsme schopni vám poskytnout bližší informace a pomoci s výběrem vhodného řešení.

© Trisul.cz 2005 - 2024 | Reklama zde |