Úvodní stránka > www prezentace > Základní informace WWW prezentace

Základní informace WWW prezentace

Firemní WWW prezentace slouží nejčastěji k získávání nových a udržení stávajících zákazníků. Vaše WWW stránky nepřetržitě nabízejí vaše zboží nebo služby. Mohou také zprostředkovávat jejich prodej. Pozitivním důsledkem pak může být šetření vašich nákladů na propagaci svých výrobků či služeb a zároveň možnost zvýšení jejich prodeje. Vaše WWW prezentace vám levně umožní komunikovat s vašimi zákazníky.

Co je to WWW prezentace

WWW prezentace jsou v zásadě určeny pro dva okruhy uživatelů. Mnohem častěji je dnes používána forma sdělování informací osobám mimo firmu (např. zákazníkům, dodavatelům apod.). Tento druh WWW prezentace firmy se nazývá extranet. Méně častěji se pak používá pro předávání informací vlastním zaměstnancům. Tento druh WWW prezentace firmy se nazývá intranet.

Extranet

WWW prezentace firmy je pro zákazníky neustále dostupným zdrojem informací o vlastní firmě, o jejích výrobcích a službách. Tyto informace jsou k dispozici 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně pro zákazníky v podstatě na celém světě.

Podle způsobu komunikace se zákazníky můžeme rozlišit následující typy WWW prezentací:

  • reklamní obsahuje pouze informace o firmě, zboží, službách
  • objednávková obsahuje informace jako reklamní, ale zákazník má možnost objednat vybrané zboží nebo službu
  • prodejní obsahuje informace jako reklamní, ale zákazník má možnost koupit vybrané zboží nebo službu

Intranet

Intranet umožňuje předávat firemní informace zaměstnancům firmy okamžitě po jejich zveřejnění, nezávisle na tom, zda zaměstnanec pracuje v sídle firmy, na její pobočce či pracuje v terénu u zákazníků. Mezi nejčastější použití intranetu patří:

  • archivace důležitých dokumentů
  • firemní dokumenty (kolektivní smlouva apod.)
  • vystavení firemních formulářů
  • vystavení obchodních podkladů
  • zaměstnanecké ankety
  • nabídka zvýhodněných služeb
  • rezervace firemních zdrojů (místnosti, přístroje, auta)
© Trisul.cz 2005 - 2024 | Reklama zde |