Úvodní stránka > www prezentace > Ekonomický přínos www prezentace

Ekonomický přínos www prezentace

Přínos WWW prezentace není vždy snadné měřit. Má-li charakter obchodu nebo nabídky služeb, lze přínos vyčíslit objemem realizovaných zakázek. K tomu je třeba také zahrnout budování firemního image, úsporu nákladů na propagaci, usnadnění vnitrofiremní komunikace i komunikace se zákazníky, obchodními partnery a další.

Extranet

Cílem firemní prezentace na webu je zisk, ať už okamžitý nebo v plánované době. Přínos WWW prezentace není vždy snadné měřit. Má-li charakter obchodu nebo nabídky služeb, lze přínos vyčíslit objemem realizovaných zakázek. Důležité je i budování firemního image. Přínosem bude zjednodušená komunikace se zákazníky. Váš obchodní partner najde rychle vaše kontaktní údaje. Rychle a jednoduše zákazníkovi ukážete vaši nabídku.

Intranet

Sledování přínosů intranetu není snadné. Možná je ani nelze vyčíslit v korunách. Přinosy se projeví ve spokojenosti uživatelů, jejich vyšším pracovním výkonu. Odpadne mnoho duplicitních činností. Zjednoduší se vyhledávání společných dokumentů. Šetří čas a peníze při předávání informací zaměstnancům.

Ekonomické náklady www prezentace

Extranet

Jednorázovým nákladem bude samotná příprava stránek, včetně výběrového řízení dodavatele, zřízení placené domény, vytvoření stránek.

Pravidelné poplatky budete poukazovat za hosting na serveru, údržbu stránek vlastními silami nebo dodavatelsky.

Intranet

Také o intranet bude muset někdo pečovat. Může to být jeden nebo dva vaši kvalifikovaní zaměstnanci. Ti potřebují mít prostory a vybavení.

Levnější variantou může být externí správa. Externí pracovníci jsou flexibilní, platíte jen za čas, který věnovali práci na systému. Nejčastěji se používá hodinová sazba, někdy měsíční paušál.

Systém se udržuje v režimu pravidelných profylaktických prací, nebo podle aktuální potřeby.

© Trisul.cz 2005 - 2024 | Reklama zde |