Úvodní stránka > www prezentace > Používané technologie

Používané technologie

Pro statické prezentace (nevyužívají databáze) je možné použít kombinaci standardního HTML s podporou kaskádových stylů (CSS) a případně PHP skriptu. Toto řešení je vhodné pro malé a středně rozsáhlé prezentace, kde se nepředpokládá častá aktualizace obsahu, které obsahují základní informace o společnosti, nabízených službách a produktech, případně kontaktní/objednávkový formulář.

Pro dynamické prezentace (obsah je generován z databáze) je vhodnější použít některý z publikačních systémů. Toto řešení doporučujeme především pro rozsáhlejší prezentace a pro stránky, kde lze předpokládat častou a rychlou aktualizaci obsahu.

Součásti použité technologie:

  • operační systém podporující síťové služby
  • webový server
  • databázový server
Operační systém 
Webový server
Databázový server
Linux
Apache
MySQL
Windows 2000/XP/2003
Internet Information Server
SQL Server 2000
Windows 98 
Personal Web Server
MSDE

Škála možností je poměrně široká, technologii je třeba volit s přihlédnutím k potřebám a rozsahu konkrétního projektu.

Jazyky a technologie

Microsoft.NET, COM, COM+, XML, C#, Java, Visual Basic, Delphi, Perl, SQL, UML, WML, ActiveX

Databáze

Oracle, MS SQL, PostgreSQL, MySQL, MS Access, Fox, Interbase, Sybase.

Web jazyky

HTML, ASP (.NET), PHP, JavaScript, VBS, CSS, Graphics, Flash. Další dovednosti: EDIFACT, SOAP ...

© Trisul.cz 2005 - 2024 | Reklama zde |