Úvodní stránka > technologie > Technologie - jak pracuje web - základní informace

Technologie - jak pracuje web - základní informace

Web (hovorová zkratka pro World Wide Web WWW) je graficky orientovaná služba počítačové sítě Internet, což je celosvětová komunikační a informační síť. Služba WWW umožňuje spojení formátovaného textu, grafiky, zvuků případně animací do tzv. WWW stránek, které mohou být mezi sebou propojeny odkazy (linky). Vyvoláním odkazů (většinou kliknutím myši) je zobrazena nová stránka. Vzhledem k těmto vlastnostem je používání služby WWW  jednoduché i pro méně fundovaného uživatele.  

WWW pracuje na principu klient-server (dříve v dvouvrstvé architektuře, nyní stále častěji v modelu třívrstvé architektury klientská vrstva, aplikační vrstva, datová vrstva). Komunikační síť je postavena na přenosovém protokolu TCP/IP a každý server je jednoznačně identifikován svojí IP adresou. V nynější době se používá 32 bitová verze IPv4, kde  se adresa skládá ze 4 částí (4 byte = 32 bitů). Každá část může nabývat hodnot 0 až 255. Na síti je umístěno mnoho serverů. Čísla se mnohdy špatně pamatují. Proto jsou servery dostupné přes tzv. doménová jména pro uživatele podstatně lépe zapamatovatelná. Klient zadá adresu serveru a požaduje po něm zaslání informace (WWW stránky). Aby si obě strany „rozuměly“, dotazy a odpovědi jsou prováděny protokolem http (Hyper Text Transfer Protocol). Server přijme požadavek klienta (pokud je správně napsána adresa serveru) a odešle zpět požadované informace (pokud jsou k dispozici). Při prvním přístupu server zasílá v drtivé většině stránku z výchozího bodu okruhu společných informací - homepage. Zvolí-li uživatel na své stránce vyvolání odkazu (linku), celá akce se opakuje. 

Získání informací je svázáno do různých pravidel. Výměna probíhá pomocí různých protokolů (TCP/IP, http, ftp atd.), dokument k zobrazení je psán dle určitého předpisu (např. HTML Hyper Text Markup Language). Prezentaci výsledné informace u klienta (uživatele) provádějí tzv. prohlížeče (browsery). Prohlížeč je program, který zobrazí požadovaný dokument (WWW stránku) na klientském počítači. V nynější době jsou prohlížeče plně graficky orientované, pouze textové prohlížeče byly používány na počátku rozmachu Internetu. Mezi nejznámější  prohlížeče patří Microsoft Internet Explorer (včetně soudních sporů, zda může nebo nemůže být součástí operačního systému), Mozilla, FireFox, Opera, Netscape Navigator a další. 

Chod Internetu a WWW je rozprostřen po celém světě. Aby si všichni rozuměli a nedocházelo k různým pádům a haváriím, bylo nutno stanovit jasná pravidla – standardy. Návrhem pravidel pro Internet či web se zabývá několik různých organizací nebo komunit, z nichž nejznámější je konsorcium World Wide Web Consortium (ve zkratce W3C). 

Pro pohodlnou adresaci v Internetu je důležitý pojem doména.  Doména je adresovatelná část počítačové sítě. Je organizována v tzv. doménových jménech definující podmnožinu počítačů spojených do určité jednotky (organizační, teritoriální..). O chod doménových jmen států se starají národní správci. V ČR je to CZ.NIC, což je  zájmové sdružení právnických osob. Sdružení vede Centrální registr a provádí registraci a správu doménových jmen.

© Trisul.cz 2005 - 2024 | Reklama zde |