Úvodní stránka > technologie > Aplikační servery

Aplikační servery

Pojem aplikační server většina z nás spojuje především s třívrstvou architekturou. Tato představa není špatná, ovšem jen do chvíle, kdy začneme klást rovnítko mezi aplikační a webový server. Třívrstvá architektura je navíc pouze speciální variantou architektury klient-server.

Webový nerovná se aplikační

Naneštěstí se v České republice vžilo v polovině minulého desetiletí označení aplikační server právě pro webové servery (Apache apod.), které jsou vlastně jen jedním ze základních stavebních kamenů aplikačních serverů. Úkolem tohoto stavebního prvku je zajistit zpřístupnění dat a související aplikační logiky do webového prostředí, ale – až na výjimky – ne vlastní správu dat či uvedenou aplikační logiku. Velmi zjednodušeně řečeno lze tedy aplikační server chápat jako vyspělejší webový server nabízející mnohem širší možnosti. Aplikační server tvoří základ toho, čemu běžně v rámci podnikové informační architektury říkáme middleware.

Ten dělá to a ten zas ono…

Podle pozice má aplikační server v architektuře klient-server na starosti odlišné úkoly. V návaznosti na obtížnost řešení tak aplikační server či – nemusí být pouze jeden – aplikační servery přebírají část funkčnosti jak od klasického silného klienta, tak i od databázového serveru.

Za velkou výhodu aplikačních serverů bývá považována schopnost integrovat i velmi složité heterogenní prostředí při využití vícevrstvých architektur, především pak díky podpoře mnoha otevřených standardů. Podmínkou komerčního úspěchu aplikačního serveru je také plnohodnotná podpora přístupu k různým datovým zdrojům – ať již přímo do nejvýznamnějších databázových platforem, tak pomocí dalších metod (například přístupových a převodních rozhraní). Důležitou roli v této oblasti hraje mj. podpora rozhraní JDBC.

Standardy a zase standardy

Drtivá většina aplikačních serverů vychází z podpory standardu Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE), obvykle se jedná o verzi J2EE 1.3 z roku 2001, objevuje se již podpora verze J2EE 1.4. Aplikační servery založené na J2EE dnes představují důkaz oprávněnosti jedné ze základních vizí technologie Java – přenositelnosti.

Z podpory J2EE vychází možnost využívat dalších vlastností, za všechny uveďme například dostupnost různých kontejnerů (EJB, webových…) či dostupnost služeb se standardizovanými rozhraními (asynchronní zasílání zpráv dle JMS, XML dle JAXP…).  U všech hlavních serverů se ale nejedná o jediný podporovaný standard, mezi další patří například vlastnosti související s XML a webovými službami (SOAP, WSDL, UDDI…), s otevřeností platformy (Corba, datová rozhraní…) a bezpečností (XACML, WSS, SSL, X.509…).

Vše v jednom…?

Typické pro současné aplikační servery je těsná integrace s vývojovými nástroji, zejména pak v případě Javy a využívání JSP a Java Servletů. Nemusí se přitom vždy jednat pouze o produkty stejných společností.

© Trisul.cz 2005 - 2024 | Reklama zde |