Úvodní stránka > technologie > Hosting - informace

Hosting - informace

Pokud chce zákazník zpřístupnit svoje webové stránky pro širokou veřejnost, potřebuje k tomu zejména:

 • sdělované informace (webovou prezentaci vytvořenou jednou z několika možných technologií).
 • doménovou adresu (označení internetového místa - adresy, kde lze prezentaci vyvolat).
 • webový server (zařízení, které umožní webovou prezentaci provozovat).

Pořizovat si vlastní webový server je pro zákazníka v mnoha případech nevýhodné. Rozsah prezentace by náklady na pořízení počítače, potřebného software, nepřetržité připojení k Internetu a nezbytnou lidskou údržbu neúměrně prodražily. Proto se objevila služba nazývaná webhosting.

Webhosting

Pod slůvkem webhosting se skrývá počítač (přesněji řečeno jeho virtuální část) vybavený potřebným softwarem, připojený nepřetržitě rozumnou rychlostí k Internetu, na kterém budete svoji webovskou stránku (aplikaci) spolu s dalšími službami (FTP, e-mail, statistiky) provozovat. Zjednodušeně řečeno webhosting je pronájem diskové kapacity a výpočetního výkonu serveru obohacený o další služby.

Služba webhostingu je většinou charakterizována následujícími parametry:

 • Základní
  • Velikost diskového prostoru
  • Měsíční cena za pronájem
  • Příp. minimální počet e-mailových schránek
 • Rozšířené
  • Skriptování - zde se volí, v jakém jazyce je aplikace vytvářena. Mezi často volené varianty patří například PHP, ASP, Java, DotNet. Z volby skriptovacího jazyka mnohdy vyplývá použitý operační systém serveru (Windows/Linux). Některé jazyky lze provozovat pouze na určitém operačním systému (např. DotNet pouze na Windows).
  • Databázové platformy – pokud nejsou stránky statické, je třeba informace někde uchovávat a dynamicky zobrazovat. Jako úložiště informací se používají databáze. K často voleným variantám patří MySQL, MS SQL, MSDE, Access, případně jiná připojení přes ODBC. Volba je svázána s volbou Skriptování. Např. prostředí jazyka PHP bude nejspíše spolupracovat s databází MySQL a pojede pod operačním systémem Linux. Aplikace napsaná v DotNetu bude většinou spolupracovat s databázovou platformou MS SQL a určitě nepojede na Linuxu. Běh aplikace a databázové platformy na jednom počítači není podmínkou.
  • Komunikace – možnost aktualizace stránek spojením pomocí protokolu FTP, zabezpečený přístup na server (SSH), certifikáty. Do nabídky komunikace je také zařazována podpora služby Front Page Server Extension umožňující funkčnost různých počítadel, prvků formulářů apod.
  • Elektronická pošta (e-mail) – většinou se jedná o umožnění používat různých služeb elektronické pošty (protokoly, přesměrování, filtry, doménové koše, zvýšení počtu schránek nad standardní nabídku atd.).
  • Garance a reference – v případě, že to se svou prezentací myslíte vážně,  jsou velmi důležité parametry určující dostupnost a spolehlivost chodu vaší aplikace. Provoz 24 hodin denně a 7 dní v týdnu je samozřejmost, velký vliv má poskytovatelem garantovaná spolehlivost.
  • Další, jinam nezařazené služby – různé statistiky, logování, možnost stahování souborů, omezení přístupu, podpora WAP, vzdálená administrace, technologický dohled, zálohování atd.

Někteří provozovatelé webhostingu umožňují ještě další speciální služby (zobrazování reklamy provozovatele, možnost vkládat své reklamní banery, povolení erotického obsahu apod.). Ke speciálním nabídkám lze přiřadit možnosti provozu elektronického obchodu, publikování článků na webu nebo publikování fotogalerií na webu.

Velmi důležité jsou statistiky přístupů na vaše stránky. Pomocí statistik (počet návštěv, období návštěvy stránky, verze prohlížeče, odkazy na vaše stránky, atd.) se vám skládá obrázek, kdo a kdy vaši prezentaci navštěvuje, a také, co ho nejvíce zajímá. Pokud vaše prezentace slouží ke komerčním účelům, jsou statistické informace velmi cenné.

Do standardní nabídky služeb webhostingu patří registrace domény. Zvolíte si název domény, ověříte, zda je neobsazený, a provozovatel se již postará (většinou zdarma) o její registraci.

K údajům, se kterými by se měl uživatel hostingu seznámit, patří garance nepřetržitého provozu, způsob připojení poskytovatele služby k páteřní síti a propustnost jeho linek. Informace o počtu poskytnutých hostingů (je-li k dispozici), má také určitou vypovídací hodnotu.

Z reklamních důvodů nabízejí někteří provozovatelé službu webhostingu zdarma. Volbě neplaceného hostingu by měl předcházet důkladný průzkum nabídky, neboť pro seriozní firemní aplikaci nemusí splňovat požadované nároky.

Před definitivní objednávkou webhostingu je dobré si přečíst smluvní podmínky poskytovatele. V smluvních podmínkách poskytovatel zpravidla definuje nebo upřesňuje svoje povinnosti (odpovědnost/neodpovědnost za škody, plynulost provozu, ošetření výpadků, zabezpečení dat atd.) a povinnosti zákazníka (platby, penále, zastavení provozu při nezaplacení, definice co nelze na stránkách umístit atd.). Dobrá znalost smluvních podmínek může do budoucna zabránit různým nedorozuměním.

Závěrem lze říci, že poskytovatelů webhostingu je na českém trhu dostatek a mají širokou nabídku služeb, které se dále rozšiřují a modernizují.

Serverhosting

Serverhosting je pronájem celého serveru. Je to obdoba webhostingu s tím rozdílem, že v tomto případě má uživatel celý server pro sebe. Tento způsob je zvolen v případě, kdy chce uživatel mít k dispozici plný výkon počítače i plnou kapacitu připojení, případně využívat specializovaný software.

Serverhousing

Serverhousing je služba, která umožní umístit váš server do prostor poskytovatele služby. Dobrým standardem je připojení k páteřní síti v klimatizovaném uzamykatelném boxu. K dalším možnostem patří administrátorská podpora, zálohování dat, vlastní IP adresa, přístup k serveru 24 hodin denně. Službu serverhousing využívají zákazníci s individuálními požadavky (v oblasti hardware, software i datových toků).

© Trisul.cz 2005 - 2024 | Reklama zde |