Úvodní stránka > e-aplikace > TCO - celkové náklady na vlastnictví

TCO - celkové náklady na vlastnictví

V rámci ekonomického vyhodnocování přínosů e-aplikací a informačních technologií obecně se setkáváme se zkratkou TCO. Pod touto zkratkou se ukrývá Total Cost of Ownership, v češtině pak tzv. celkové náklady (na) vlastnictví.

Celkové náklady na vlastnictví zahrnují veškeré náklady kladené na provozovatele systému. Důležité je uvědomit si, že zde nejsou zahrnuty jen pořizovací náklady, ale také náklady na administraci, údržbu a opravy, školení, inovace apod. Celkové náklady na vlastnictví tedy zahrnují všechny náklady vyžádané v průběhu celé životnosti provozovaného systému.

Vzhledem k tomu, že TCO zahrnuje celou škálu nákladů, umožňuje reálnější srovnání než například při pouhém uvažování pořizovacích cen. Stačí si například uvědomit, že při srovnání pořizovacích cen za databázovou platformu Oracle a FoxPro by liška zcela jistě zvítězila. Nicméně následné náklady (údržba, nákup hardware) celou situaci obrátí ve prospěch Oracle Database. Celkové náklady na vlastnictví (je možné se setkat i s pojmem celková cena vlastnictví) se tak stávají dalším důležitým ukazatelem při výběru vhodného systému – vedle kvalitativních vlastností. TCO se vztahuje prakticky na libovolnou složku podnikové informační architektury.

© Trisul.cz 2005 - 2024 | Reklama zde |