Úvodní stránka > e-aplikace > Rezervační aplikace a systémy

Rezervační aplikace a systémy

Rezervační e-aplikace se u nás i ve světě uplatňují zejména v oblasti prodeje služeb spojených s cestováním, ubytováním a využitím volného času.

Pro komunikaci se zákazníkem bývají v pokročilých systémech využívány všechny technologicky dostupné komunikační kanály – od webového prohlížeče přes klasický telefon až po krátké textové zprávy.

Výhodou rezervačních aplikací je také jejich sdílení vůči více cílovým zdrojům. Zákazníci tak jedním požadavkem mohou získat informace či službu od více dodavatelů na základě kritérií stanovených zákazníky. Příkladem takové rezervační aplikace může být hotelový systém IGOR – rezervační systém pracuje na principu zákazníkem určené maximální přijatelné ceny za ubytování. Za získanou slevu zákazníci akceptují, že nebudou předem znát hotel, ve kterém budou ubytováni. Mohou si však určit požadovanou kvalitu ubytování formou stanovení počtu hvězdiček a lokality. V rámci Prahy je možno vybírat i konkrétní městské části.

© Trisul.cz 2005 - 2024 | Reklama zde |