Úvodní stránka > Správa webu > Ekonomický přínos redakčních a publikačních systémů

Ekonomický přínos redakčních a publikačních systémů

Pokud budete váš web spravovat sami, redakční systém vám ušetří náklady na publikování článků pro web. S jeho pomocí budete v jednotném grafickém prostředí články psát, editovat, schvalovat a nakonec i publikovat na web. Žádný z vašich pracovníků nebude muset mít programátorské znalosti.
Necháte-li si web spravovat externí firmou, budete se moci soustředit na svůj hlavní obor podnikání, a tedy tvorbu zisku v něm. Ušetříte na režijních nákladech na činnosti, které nejsou vaším hlavním zaměřením. Externí firma rovněž sleduje nejnovější vývoj v dané oblasti a přínosné novinky začleňuje do redakčního systému.
Také sledování provozu na serveru může být pro vás přínosem. Externí firma vyhodnotí návštěvnost jednotlivých stránek, chování zákazníků, finanční výnosnost. Jestliže některé stránky zaostávají, zjistí to a navrhne řešení ke zlepšení.

Ekonomické přínosy

Hlavním přínosem bude aktuální a dobře fungující web. Na takový web se budou návštěvníci rádi vracet. Pokud máte co nabídnout k prodeji, kvalitní a dobře fungující web se ekonomicky projeví zvýšením počtu zákazníků, tedy i prodaného zboží a v konečném důsledku ve zvýšení zisku.

Jestliže váš web není zaměřen jako prodejní, ale jako informační, s pomocí dobrého redakčního systému bude jeho údržba snadnější, rychlejší a tedy i levnější.

Ekonomické náklady

Náklady na pořízení

Přímé náklady.
Představují finanční náklady, které se týkají vlastního zprovoznění redakčního systému. Sem zpravidla patří cena za licenci, poplatky za instalaci na serveru nebo nákup serveru, zálohovacího software nebo databázového systému, nezbytného pro chod redakčního systému.

Provozní náklady

Měsíční částky potřebné na provoz systému.
Platy pracovníků, pracujících s redakčním software, administrace serveru (vlastní nebo externí administrátor ).
V dlouhodobém horizontu představují provozní náklady podstatnou část ceny celého projektu. Při výběru systému je třeba na porovnání provozních nákladů klást patřičný důraz.

Další náklady, které mohou vzniknout:

Upgrade na novou verzi, měsíční paušál za podporu ze strany dodavatele, školení administrátorů a uživatelů systému. Cena za programování speciálních modulů.

© Trisul.cz 2005 - 2024 | Reklama zde |