Úvodní stránka > bezpečnost > Softwarová ochrana - bezpečnost

Softwarová ochrana

Vedle organizačních prvků bezpečnosti je velmi důležitá také softwarová ochrana. Sem patří několik oblastí, z nichž nejdůležitější pro běžný provoz je kryptování (šifrování), firewally a antiviry.
 
Šifrování
Kryptografie je věda o používání matematických metod k zakódování a odkódování dat. Kryptografie umožňuje uchovávat citlivé informace nebo je přenášet přes nebezpečné prostředí (jako třeba Internet). Dekódováním a porušením ochrany se zabývá kryptoanalýza. 
 
V praxi se používá například tzv. symetrické šifrování založené na principu jednoho klíče, kterým lze data zašifrovat i dešifrovat. Příkladem symetrické šifry je algoritmus DES – Data Encryption Standard. Od roku 1975 se používá také asymetrické šifrování založené na veřejném a soukromém klíči. Hlavní výhodou asymetrického šifrování je, že soukromé klíče jsou pouze u jejich majitelů a vně se pohybují pouze veřejné klíče. Příkladem asymetrické šifry je RSA.
 
Firewally
Firewall představuje jeden z prostředků pro zajištění bezpečnostní politiky dané organizace a souvisí se síťovými technologiemi. Zjednodušeně řečeno je jeho cílem zabránit neoprávněné příchozí a odchozí datové komunikaci.
 
Firewall může být podnikový – jeden nebo několik málo pro celou organizaci na důležitých přístupových bodech k lokální/vnitřní  síti – nebo osobní – instalovaný na počítači každého uživatele.
 
Firewall může být hardwarový (například ve směrovači) nebo softwarový (například v proxy serveru).
 
Větší jistotu úspěšné ochrany zajišťuje firewall tehdy, jsou-li definována přesná bezpečnostní pravidla a je využíváno služeb antivirové ochrany.
 
Antiviry
Viry jsou všeobecně považovány za sice škodlivé, ale kvalitní prográmky. Z hlediska kvality musí být s viry srovnatelní zástupci další kategorie software – antiviry. Vzhledem ke stále rostoucí hrozbě virové nákazy jsme téma dnešního přehledu věnovali právě antivirům pro koncové uživatele.
 
Základem úspěšnosti antivirového programu je kvalita odhalování virů. Jde přitom o řadu okamžiků – od vniknutí nákazy do počítače až po hloubkové testy na přítomnost virů. Zapomínat bychom neměli ani na úspěšnost při odstraňování nákazy – léčení. Více se o antivirech dozvíte v části Antiviry.
© Trisul.cz 2005 - 2024 | Reklama zde |