Úvodní stránka > bezpečnost > Antiviry - bezpečnost

Antiviry

U antivirů je ceněna především úspěšnost kontrol v rámci běžných činností uživatele – jde například o používání elektronické pošty. Různá srovnání jednotlivých antivirů co do úspěšnosti odhalení nákazy dávají pocit, že se jedná o objektivní kritérium. Může tomu tak být, ale nemusí. Úspěšnost vždy závisí také na řadě okolností, včetně chování samotného uživatele (viz lidský faktor).

Aby byly testy co možná nejúspěšnější, vyžadují jednotlivé antiviry pravidelnou aktualizaci. Ta se týká nejen samotného programu, ale především tzv. virových bází obsahujících informace o jednotlivých virech. Tyto informace jsou pro antiviry při detekci a léčení nedocenitelné. O kvalitě antivirového programu vypovídá také co možná nejnižší počet falešných poplachů.

Vedle jednoduchosti použití a úspěšnosti odhalení virových infekcí jsou důležité také systémové nároky a rychlost provádění antivirové kontroly. Kvalitní program prohledávající jeden soubor i několik sekund, při dnešním počtu souborů na jednom počítači jdoucím i do stovek tisíc, nebude používat pravděpodobně nikdo. Administrátoři jistě ocení snadnou správu, obzvláště v síťovém prostředí.

Velmi důležitá je možnost vytváření vlastních testů s rozdílnou úrovní kontrol – jednodušší například pro každodenní testování a složitější pro týdenní testování. Vhod přijde plánování, pomocí kterého lze nastavit, kdy a jak se mají jednotlivé kontroly provádět. Samozřejmostí by měl být přehledný protokol včetně archívu. Za plus je možné považovat rozšířenou technickou podporu ze strany autorů – například formou poštovní konference. Chybět by neměla kvalitní nápověda, v našich podmínkách nejlépe česká.

Antivir může být osobní či serverový. Úzce napojen bývá antivir na kontrolu elektronické pošty – opět jak na straně uživatele, tak i na straně poštovních serverů – tedy dnes nejčastějšího způsobu šíření počítačových virů.

Mezi hlavní představitele domácí scény patří produkt AVG brněnské společnosti Grisoft, mezi další známé antiviry patří například NOD 32 nebo Awast!

© web4company.cz 2005 - 2024 | Reklama zde |