Úvodní stránka > e-obchody > Pravidla pro výběr e-obchodu (e-shopu)

Pravidla pro výběr e-obchodu (e-shopu)

Přemýšlejte o tom, v jaké pozici by se měl váš obchod nacházet za 12 měsíců, za dva roky, za pět či deset let. Uděláte jenom dobře, když se možnými aspekty růstu budete v podniku zabývat už teď, nikoli až ve chvíli, kdy si to vynutí situace. Pokud se vám podaří vymodelovat řešení ve velké míře kopírující skutečný vývoj, ušetří vám to v budoucnu spoustu starostí. Můžete samozřejmě také něco slepit na koleně (jistě nebudete první ani poslední), ale pokud chcete být úspěšní, investicím se stejně nevyhnete. A až budete za rok potřebovat úplně nový, na jiné požadavky dimenzovaný e-shop, zaplatíte možná dvakrát tolik.

Jak již bylo řečeno výše, existují v zásadě 3 typy elektronických obchodů.

První řešení, tedy pronajmout si prefabrikovaný elektronický obchod, nabízí na českém internetu hned několik společností . Výhodou tohoto řešení je možnost rychlého vybudování obchodu s nulovými nebo minimálními náklady. Také podpora ze strany pronajímatele bývá silným lákadlem pro výběr tohoto typu obchodu. Nevýhodou (vyplývající z podstaty pronájmu) je umístění vašeho obchodu v obchodním domě, kde může již několik obchodů podobného zaměření existovat. Obchodníci využívají těchto služeb často, jelikož nemají potřebné znalosti přebudovat si obchod k obrazu svému. Zejména se to týká jisté šablonovitosti či zaměnitelnosti těchto obchodů mezi sebou. Pokud máte chuť jen vyzkoušet cestu elektronického obchodování, máte díky obchodním portálům zdarma jedinečnou možnost.

Druhým řešením je koupit hotový elektronický obchod. Virtuální obchody takto řešené jsou ve většině případů velmi variabilní, což umožní vybudovat obchod přibližně dle vašich představ. Určitou nevýhodou může být absence těch služeb (modulů), které vy jako obchodník požadujete. Jiný nebo nevyhovující způsob propojení ekonomického a skladového systému mezi vaším účetnictvím a elektronickým obchodem bývá nejčastější příčinou. Ať už se jedná z hlediska tvůrce o záměr (…všichni to tak chtějí…), nebo o neschopnost. Zde je namístě velká obezřetnost při výběru vhodného obchodu. Existujících hotových elektronických obchodů je velká spousta. Kvalita samotného obchodu podpořená referencemi spokojených obchodníků by měla být hlavním rozhodujícím kritériem výběru. Vědomí, že jde o naše peníze, by mělo být vodítkem při rozhodování.

Třetím řešením je nechat si na zakázku od renomované firmy vybudovat elektronický obchod na míru. Toto řešení, přestože je finančně nejnáročnější, vnáší do vašeho rozhodnutí stát se úspěšným internetovým podnikatelem svobodu. Seriózní firma dokáže vytvořit elektronický obchod přesně dle vašich představ a potřeb, obrazně řečeno na klíč. Se všemi výhodami s tímto spojenými (počínaje poradenstvím přes technickou podporu, až po hot-line). Tyto firmy dokáží díky svým zkušenostem předvídat možná budoucí úskalí, spojená s očekávaným rozvojem vašeho elektronického businessu.

© Trisul.cz 2005 - 2024 | Reklama zde |